masthead-1-1_MS4

WERKING

Ocrevus is een eiwit dat zich bindt aan het oppervlak van specifieke B-cellen en deze verwijdert.

Lees meer

WERKZAAMHEID

Dit medicijn vermindert het aantal relapsen in RMS en vertraagt de progressie van de ziekte in zowel RMS als PPMS.

Lees meer

TOEDIENING

Het wordt elke 6 maanden door een arts of verpleegkundige via een infusie toegediend.

Lees meer

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn infusiegerelateerde reacties, infecties van de bovenste luchtwegen en griep.

Lees meer

Corona & MS

Wat betekent het coronavirus voor MS-patiënten?

Lees meer

U verlaat de website

U staat op het punt Ocrevus.nl te verlaten. Vanaf dit moment is Roche niet meer verantwoordelijk voor de geleverde content.