bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn infusiegerelateerde reacties, infecties van de bovenste luchtwegen, griep en een afname van bepaalde eiwitten in het bloed (immunoglobulines) die helpen te beschermen tegen infecties. Zie de bijsluiter voor een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Melden bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem www.lareb.nl via het contactformulier of bellen met 0348 43 8171. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

WERKZAAMHEID

Dit medicijn vermindert het aantal relapsen in RMS en vertraagt de progressie van de ziekte in zowel RMS als PPMS.

Lees meer

WERKING

Ocrevus is een eiwit dat zich bindt aan het oppervlak van specifieke B-cellen en deze verwijdert.

Lees meer

U verlaat de website

U staat op het punt Ocrevus.nl te verlaten. Vanaf dit moment is Roche niet meer verantwoordelijk voor de geleverde content.