toediening

Hoe wordt Ocrevus toegediend?
Ocrevus wordt toegediend door een arts of verpleegkundige. Het wordt toegediend als een infusie in een ader (intraveneuze infusie of i.v.-infusie).

Geneesmiddelen voordat Ocrevus wordt toegediend
Voordat Ocrevus wordt toegediend, krijgt de patiënt andere geneesmiddelen om mogelijke bijwerkingen zoals infusiegerelateerde reacties te voorkomen of te verminderen.

Hoeveel wordt er toegediend en hoe vaak?

    • Elke 6 maanden een totale dosis van 600 mg Ocrevus.
    • De eerste dosis van 600 mg Ocrevus wordt toegediend als 2 afzonderlijke infusies (van elk 300 mg), met 2 weken tussen de infusies. Elke infusie duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten.
    • De volgende doses van 600 mg Ocrevus worden gegeven als een enkele infusie. Elke infusie duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten of 2 uur*.

toediening-ocrevus

Wat gebeurt er tijdens de infusie?
Terwijl Ocrevus wordt toegediend wordt de patiënt nauwlettend geobserveerd tot minstens 1 uur nadat de infusie is gegeven. Dit voor het geval er eventueel bijwerkingen optreden, zoals infusiegerelateerde reacties. De infusie kan vertraagd, tijdelijk gestopt of permanent gestopt worden bij een infusiegerelateerde reactie, afhankelijk van hoe ernstig deze is.

Vergeten dit middel te gebruiken?
Wanneer een infusie met Ocrevus wordt gemist, moet de infusie als nog zo snel mogelijk worden gegeven en niet worden gewacht tot de volgende geplande infusie. Om de voordelen van Ocrevus optimaal te benutten is het belangrijk dat elke infusie wordt gekregen wanneer deze gepland is.

Stoppen met het gebruik van dit middel?
Het is belangrijk om met de behandeling door te gaan zolang patiënt en behandelend arts besluiten dat er baat bij is. Sommige bijwerkingen kunnen gerelateerd zijn aan het hebben van lage B-celwaarden. Nadat de behandeling met Ocrevus wordt gestopt, kunnen nog steeds bijwerkingen worden ervaren tot de B-celwaarden weer normaal zijn. Het aantal B-cellen in het bloed zal geleidelijk aan stijgen naar normale waarden. Dit kan zes maanden tot twee en een half jaar duren, of langer dan twee en een half jaar in zeldzame gevallen.

*Als er geen infusiegerelateerde reacties zijn opgetreden bij een eerdere infusie met Ocrevus kan de kortere (2 uur) infusieduur gehanteerd worden.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn infusiegerelateerde reacties, infecties van de bovenste luchtwegen en griep.

Lees meer

WERKING

Ocrevus is een eiwit dat zich bindt aan het oppervlak van specifieke B-cellen en deze verwijdert.

Lees meer

U verlaat de website

U staat op het punt Ocrevus.nl te verlaten. Vanaf dit moment is Roche niet meer verantwoordelijk voor de geleverde content.